ART Mõõtekeskus OÜ on Eesti kapitalil põhinev 2012.a detsembris loodud ettevõte, mis sai oktoobris 2013.a EAK (Eesti Akrediteerimiskeskus) poolt akrediteeritud mõõtevahendite kalibreerimis-/taatluslabori staatuse.

Tegutseme kogu Eesti Vabariigi territooriumil vastavalt kokkuleppel Tellijaga. Laboratoorium asub Tallinnas Pirita linnaosas Niidu tee 40 aadressil.

Kalibreerimistegevuse seaduslikkus põhineb EAK poolt väljastatud akrediteerimistunnistuse K026 ja taatlustegevus akrediteerimistunnistuse nr J075 alusel.

Kogu taatlus- ja kalibreerimisalast tegevust viib läbi mõõtegrupp, mida juhib 40a töökogemusega metroloogia alal insener Rein Õunas.

Vastavalt Tellija soovidele ja meie võimalustele, teostame lisaks mõõteriistade justeerimist (eesmärgiga viia mõõtehälbed vastavusse tehnilise dokumentatsiooni nõuetele).

Lisaks eelnevale anname ettevõtetele konsultatsiooni mõõtetehnika alal.

Taatleme ja kalibreerime massi (kaalud) ja vedelike koguse määramise mõõtesüsteeme (vedelad toiduained ja kütusearvestid).

 

ART Mõõtekeskus OÜ
Niidu tee 40 Tallinn 12013
info@artmootekeskus.ee
Arvelduskonto: EE191010220214433220
SEB Pank, kood 401
Registrikood: 12390182
KMKR nr: EE101641481